Уншиж байна...

МТҮП-ийн Бизнесийн инкубатор

logo
  • 976-11-318044info@itpark.mn
  • Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркУлаанбаатар-210646, Сүхбаатар дүүрэг
  • Да-Ба 08:30-17:30Бя, Нямд амарна.

Номын сангийн програм

Програмын тухай

Номын сангийн автоматжуулалтын програм нь уламжлалт номын сангийн програм хангамжийн бүхий л хэрэглэгчийн функцуудыг орчин дэвшилтэт технологид тулгуурлан улам сайжруулсан сүүлийн хувилбар юм. Уг програмыг засгийн газар. их дээд сургуулиуд. хувийн хзөшил. эрдэм шинжилгээний судалгааны академи зэрэг томоохон байгууллагууд хзрэглэдзг.
ПРОГРАМ ХАНГАМЖЫН ФУНКЦУУД ХЭРЭГЛЭГЧ
Ойлгомжтой дизайн Бүх мэдээлэлийг цогцоор нь авч бопохуйц ухаалаг цэс. Хэрэглэгчийн зөвлөх. Ном хайлтын цогц систем Номын сангийн систем
Боломжтой хувилбаруудыг шалгах систем
АДМИН НОМ нэмэх/засварлах/устгах
НОМ-ны жагсаалт харах
НОМ-ын сангийн зохицуулалтын иж бүрзн систем
УНШИГЧ нэмэх засварлах/ устгах УНШИГЧ -ын жагсаалт харах

Уншигч гишүүнчилэлийн систем уншигч гишүүнчилэл нэмэх/засварлах/устгах
Уншигч гишүүнчилэл жагсаалт харах уншигч 
ГИШҮҮНЧИЛЭЛ-н ном хэрэглэлтийг хянах систем
УНШИГЧ ГИШҮҮНЧИЛЭЛ тайлангийн систем
УНШИГЧ ГИШҮҮНЧИЛЭП төлбөрийн систем
ТӨЛБӨРИИН БАРИМТ хэвлэх систем
НОМ ТҮРЭЭС эохицуулалтын систем 
НОМ ТҮРЭЭС жагсаалт харах
НОМ ТҮРЭЭС сангийн систем
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА байрлуулах систем
ГИШҮҮНЧИЛЭПИИН ХАРИЛЦАХ ЦОНХ ДЭЭР ГАРАХ МЭДЭЭЛЭЛҮҮД
НОМ ХАЙЛТЫН цонх АШИГЛАСАН НОМЫН ЖАГСААЛТ
ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН НОМЫН ТӨЛӨВ
АДМИНААС ЯВУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
ОНЛАЙНААР ЗАХИАЛАХ Б0Л0МЖТ0Й НОМЫН ЖАГСААЛТ
ХЭРЭГПЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАСАХ
ХЭПНИЙ СОНГОЛТ
ПРОГРАМЫН ЕРӨНХИЙ ЦОНХ ДЭЭР ГАРАХ МЭДЭЭЛЭЛҮҮД
ХАМГИЙН ИХ УНШИЛТТАЙ НОМУУД ХАМГИЙН ИХ ХАЙЛТТАЙ НОМУУД.
ХАМГИЙН ИХ ХАНДАЛТТАЙ БАЙГАА НОМНУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
НОМ ХАЙЛТЫН СИСТЕМ
ХОПБОО БАРИХ
ГИШҮҮНЧИЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛ
ХЭЛНИЙ СОНГОЛТ
ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БОЛОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
- СКАННЕР I Нсмыг цахим хзлбэрт оруулахад ашигпах I
- ПРИНТЕР I Телборийи баримт хэвлзх.барклод хэвлэхэд ашиглах/

Хуваалцах: 

Танд санал болгож буй

Авто замын барилгын ажилд технологийн хяналтт нэвтрүүлэх судалгаа

Шинжлэх ухааны технологийн төслийн Зам тээврийн яамнаас захиалсан захиалгат төсөл

ZipService

Үйлчлүүлэгчид болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хооронд нь холбон, үйлчилгээ болоод төлбөрийг түргэн шуурхай агаад аюулгүй хийх нөхцлийг бүрдүүлэх платформ

Номын сангийн програм

Номын сангийн автоматжуулалтын програм нь уламжилалт хомын сангийн програм хангамжийн бүхий л хэрэглэгчийн функцуудыг орчин үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан улам сайжруулсан сүүлийн хувилбар юм.

Тайлбар

Компанитай холбоо барих

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Улаанбаатар-210646, Сүхбаатар дүүрэг

77887883, 88117883

www.digitalindustry.mn

info@digitalindustry.mn