Уншиж байна...

МТҮП-ийн Бизнесийн инкубатор

logo
 • 976-11-318044info@itpark.mn
 • Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркУлаанбаатар-210646, Сүхбаатар дүүрэг
 • Да-Ба 08:30-17:30Бя, Нямд амарна.

Үндсэн инкубатор

Инкубаторын үйл ажиллагаа

Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын инкубатор нь байнгын үйл ажиллагаа бүхий монголын анхны бизнесийн инкубатор бөгөөд хэлбэрийн хувьд төрийн өмчийн, ашгийн бус инкубатор юм.

МТ-ийн салбарт шинэ санаа, шинэ технологид суурилсан бизнесийг хөгжүүлэхээр байгуулагдсан компани болон иргэнийг ажлын таатай орчин, менежментийн иж бүрэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн инновацид чиглүүлж үндэсний брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, дотоод, гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай болгоход чиглүүлдэг.

2003 оны 9 сард үйл ажиллагаагаа эхэлж, анхны үйлчлүүлэгч компаниудаа сонгон шалгаруулж байрлуулснаас хойш 2014 оны эхний улирлын байдлаар 21 удаа элсэлт зохион байгуулж, 220 орчим компани, иргэнийг сонгон шалгаруулалтанд хамруулснаас 90 компанид инкубаторын үйлчилгээ үзүүлжээ. Эдгээр 90 компаниас 54 нь инкубаторыг амжилттай төгссөн байна.

Инкубаторт элсэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх хугацаа 2,5 жил хүртэл байдаг бөгөөд дараах 2 шатлалаар дэмжлэг үзүүлдэг. Үүнд:

 • Шинэ санааны төслөө хэрэгжүүлж, загвар бүтээгдэхүүн хөгжүүлэн гаргах - 6 сар хүртэл
 • Загвар бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэн хөгжүүлэх - 2 жил хүртэл

Инкубаторын үйл ажиллагааны журам

Энд дарж инкубаторын үйл ажиллагааны журмыг уншина уу!.

Инкубаторын зорилго

Инкубаторын үндсэн зорилго нь мэдээллийн технологийн салбарт шинэ дэвшилтэт санааг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болгон хувиргах, шинэ хэрэгцээг эрж олох, шинэ технологид суурилсан бизнесийг хөгжүүлэхээр байгуулагдсан, дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай компанид ажлын таатай орчин, менежментийн иж бүрэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх замаар тэднийг санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хувьд тогтворжсон дотоод гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай болгон өсгөн бойжуулахад оршино.

Инкубаторын орчин

2003 онд анх мэдээллийн технологийн компаниудад бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор мэдээллийн орчин үеийн, өндөр хурдны интьернет болон 20 компани байрлуулах хүчин чадалтай, нийт  1000 м2 талбай бүхий инкубаторыг байгуулж ашиглалтанд оруулж байсан.

Инкубаторын элсэлт

Инкубаторын элсэлтийг жилд 2 удаа (хавар, намар) зохион байгуулдаг ба ба тухай бүрт нь сонгон шалгаруулалт эхлэхээс 14 хоногийн Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын веб хуудас www.itpark.mn болон инкубаторын веб хуудасwww.incubator.itpark.mn мэдэгддэг.

Элсэхийг хүсэгч нь МТ-ийн инкубаторын цахим хуудсаар дамжуулан элсэлт бүртгүүлнэ. 

Хүсэлт гаргагч нь дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн заасан хугацаанд бүртгүүлнэ.Үүнд:

 • Инкубаторт элсэхийг хүссэн өргөдөл (МТҮП-аас гаргасан маягтын дагуу)
 • Инкубаторт дэмжлэг авах хугацаандаа мөрдөж хэрэгжүүлэх, хагас жил тутам үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих бололцоо бүхий бизнеc төлөвлөгөө (санхүүгийн ба үйл ажиллагааны) болон шинэ санааны төслийн бичиг баримт (5-10 хуудас)
 • Элсэхийг хүсэгч нь компани бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, аж ахуйн нэгжийн дүрэм
 • Элсэхийг хүсэгч нь компани бөгөөд компани байгуулаад нэгээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс болон сүүлийн нэг жилийн баталгаажсан санхүүгийн тайлан тэнцэл
 • МТҮП-ын инкубаторын журам, хамтын ажиллагааны гэрээтэй танилцан зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлсэн албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/
 • Иргэн бол иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэн бол дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

Элсэлтийн бүртгэлийн хураамжийн хэмжээ иргэнд - 100,000 төгрөг, компанид - 150,000 төгрөг байна.

Инкубаторт элсэхэд тавигдах шаардлага

Инкубаторт элсэхээр хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

 • Шинэлэг санаа бүхий хэрэгжих магадлалтай мэдээллийн технологийн бизнесийг дотоод гадаадын зах зээлд эрхлэхээр төлөвлөсөн байх
 • Инкубаторт дэмжлэг авах хугацаандаа мөрдөх, 6 сар тутмын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих бололцоо бүхий бизнес төлөвлөгөөтэй байх
 • Компанийн үндсэн ажилтнуудын 80-аас доошгүй хувь нь мэдээллийн технологиор мэргэшсэн байх

Хүсэлт гаргагч нь дараах болзол, нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Үүнд:

 • Инкубаторт байрлах хугацаанд ажлын байрны тогтвортой байдлыг хадгалан ажиллах (үндсэн ажилтнуудын 70-ааc доошгүй хувийг хэвээр хадгалах);
 • Зөвхөн үндсэн ажилтнуудаа инкубаторт байрлуулах;
 • Инкубаторт элсэн орсны дараа иргэн нь 6 сард багтаан компани байгуулсан байх;
 • МТҮП-аас зохион байгуулж байгаа аливаа ажил, арга хэмжээнд заавал хамрагдах;
 • Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт (үйл ажиллагааны чиглэлээс хамаарч түүнтэй дүйцэх шалгалт байж болно)-нд тэнцсэн үндсэн ажилтны тоо жил тутам нэмэгдэж байх;
 • Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан олон нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах, оролцох;
 • Хөрөнгийн болон үүрэг хариуцлагын баталгаа болох барьцаа төлбөрийг МТҮП-ын дансанд байршуулсан байх.
 • Санхүүгийн тайлангийн хугацаан дахь баталгаажсан албан баланс тайлан болон сар бүрийн санхүүгийн тайлан /МТҮП-аас гаргасан маягтын дагуу/-гийн ашиг, орлого, зардал, цалингийн дундаж, НДШ, НӨАТ-ын дүн ажилчдын тоон мэдээллийг үнэн бодитоор гаргаж МТҮП-д өгч байхаа зөвшөөрсөн байх

Инкубаторын сонгон шалгаруулалтын явц

Хүсэлт гаргагчийг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу дүгнэдэг.Үүнд:

 • Шинэлэг бүтээлч санаа
 • Хэрэгжүүлэх боломжтой оновчтой шийдэл
 • Эдийн засгийн үр ашиг
 • Удирдлагын болон мэргэжлийн ур чадвар
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Инкубаторт элсүүлэх сонгон шалгаруулалтын ажлыг дараах үе шаттайгаар зохион байгуулдаг. Үүнд:

 • Элсэлтийг зарлаж сонгон шалгаруулалтын өдөр хүртэл бичиг баримтуудыг хүлээн авна.
 • Хүсэлт гаргагч нь сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн хуралд шинэ санааны төсөл, бизнес төлөвлөгөөнийхөө талаар дэлгэрэнгүй (20 минут) танилцуулга хийнэ.
 • Сонгон шалгаруулалтын комисс элсэхээр хүсэлт гаргагчдын шинэ санааны төсөл, бизнес төлөвлөгөөнд шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу үнэлгээ өгнө.
 • Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан өдөртөө багтаан дүнг зарлана
 • МТҮП нь сонгон шалгаруулалтын дүнг зарласнаас хойш 10 хоногийн дотор инкубаторт элсэгчтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулна.

 • Даваахүү
 • |
 • 2016-09-07
 • |
 • 962 уншсан
Хуваалцах: